מספר לבית ואיזכור נוסף תואם בפתח הבית, הכל בסגנון הים היווני האהוב על בני הבית