שלט שם לדלת

לזו שעברה לגור במדבר, שלט שמתאים לגיאוגרפיה