כדי דלפט

שני כדים נשברו וקבלו חיים חדשים כמגש מסתובב בשלוב שוליים מצלחות