עצים על רקע לבן

תמונת פסיפס מיניאטורית מקרמיקה צבעונית כ 15 על 10 ס"מ